Cookies

De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die bezoekersaantallen bijhouden.

De website van BrabantWonen maakt gebruik van cookies waarmee we gebruikersstatistieken kunnen meten via Google Analytics om onze website te verbeteren.

BrabantWonen.nl gebruikt geen zogenoemde ‘third party cookies’. Dat betekent dat we geen bezoekersinformatie aan derden verstrekken. Het privacyreglement van ComfortWonen is hierop van toepassing.

Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we met cookies omgaat.